lesmap & links – Wie Niet Gezien Is, Is Weg

De lesmap voor Wie Niet Gezien Is, Is Weg downloaden:
LESMAP WNGIIW

De links naar het gratis lesmateriaal rond ‘Wijzer in geldzaken’
Voor het lager onderwijs
Voor het middelbaar onderwijs

De links naar knutselen met afvalmateriaal
video
beschrijvingen