ateliers

Sarah begeleidt sinds enkele jaren creatieve ateliers voor kinderen. Zowel in de naschoolse opvang als in de recreatieve sfeer gaat ze samen met de kinderen een onderzoek aan, waarbij via laagdrempelige opdrachten en speelse experimenten de geheimen van het theater- en filmmaken ontsluierd worden.

Participatie en een veilige leeromgeving staan daarbij centraal. Onder het motto “spelen is leren” sturen de kinderen – onder begeleiding van Sarah – zelf het creatief proces aan dat zijn beslag vindt in een toonmoment.

Klik op onderstaande links of neem contact op met Sarah

Filmateliers

Theaterateliers